Kategorie

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę

Reklamacja / zwrot towaru :

Reklamacja towaru ( serwis gwarancyjny i pogwarancyjny )

Zapewniamy pełen serwis, gwarancyjny jak i pogwarancyjny, odpłatny

Reklamowane urządzenie należy przesłać na dane :

PHU AXCES Monika Krysztofiak

os. Bol. Śmiałego 30d

61-682 Poznań


Do reklamowanego urządzenia należy dołączyć dowód zakupu, ważną,
kartę gwarancyjną oraz wypełniony formularz reklamacyjny, który jest
dostępny w wersji do druku, poniżej

W przypadku naprawy pogwarancyjnej, odpłatnej można skorzystać z formularza
reklamacyjnego, który jest dostępny w wersji do druku, poniżej
Wówczas w formularzu proszę zamieścić informację "NAPRAWA ODPŁATNA"

Informacji dotyczących przebiegu naprawy można zasięgnąć pisząc lub
dzwoniąc pod poniżej podane, adres e-mail, telefon kontaktowy lub
za pomocą formularza kontaktoewgo ( Formularz kontaktowy )
e-mail : info@akumtest.pl lub tel. 605066426

FORMULARZ REKLAMACYJNY / REKLAMACJA TOWARU

Ważne !
Przesyłka z reklamowanym towarem powinna zawierać wyraźny napis "REKLAMACJA"
Reklamacja zostaje rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych, liczonych od momentu podjęcia
przesyłki z reklamowanym towarem. W każdym momencie można zasięgnąć informacji
dotyczącej przebiegu naprawy, pisząc e-mail lub kontaktując się telefonicznie, dział ( O nas )

Reklamacja przesyłki
Wszystkie paczki nadawane za pośrednictwem firmy kurierskiej są automatycznie
ubezpieczone. W przypadku wystąpienia opóźnień z winy dostawcy przesyłki
podajemy numer nadania paczki celem zlokalizowania przesyłki i wyjaśnienia
przyczyn opóźnienia. W razie zaginięcia przesyłki w transporcie co zdarza się
niezmiernie rzadko, reklamację u dostawcy przesyłki możemy złożyć po 14 dniach
od momentu nadania przesyłki. Procedura reklamacyjna trwa +- 30 dni roboczych
( ustalenia dostawcy przesyłki ) Po zakończonej przez dostawcę procedurze
reklamacyjnej zwracamy wpłaconą należność lub wysyłamy dany przedmiot
ponownie ( więcej w poniższym dziale TOWAR USZKODZONY W TRANSPORCIE )

Towar uszkodzony w transporcie
Przedmioty uszkodzone w trakcie transportu ( zdarzenie występujące niezmiernie rzadko )
wymieniamy na podstawie spisanego przez Odbiorcę przesyłki w obecności kuriera
protokółu szkody. Odbiorca który nie dokonał czynności sprawdzenia stanu przedmiotu/ów
podczas odbioru przesyłki ma prawo wezwać kuriera w ciągu 7 dni od daty odbioru
przesyłki w celu spisania protokołu szkody, w tym przypadku proszę zachować opakowanie
towaru i przesyłki oraz wszystkie dokumenty. Należy zwrócić szczególną uwagę na
opakowanie,jeżeli jest naruszone należy zaznaczyć to w protokole szkody. Opakowanie
może ulec przedziurawieniu, zduszeniu, wgnieceniu, itp. Przedmioty uszkodzone w
transporcie zostają wymienione na podstawie spisanego w obecności kuriera protokołu
szkody, po otrzymaniu od dostawcy przesyłki pisma wyjaśniającego zaistniałe zdarzenie
Spisany protokół szkody i uszkodzony przedmiot należy wysłać pocztą z powrotem do nas
w jak najszybszym terminie, bowiem czas w którym możemy złożyć reklamację w firmie
kurierskiej wynosi 7 dni liczonych od dnia w którym protokół szkody został spisany

Ważne !
Przesyłka z reklamowanym towarem powinna zawierać wyraźny napis "REKLAMACJA"
Nie podejmujemy przesyłek wysłanych w formie za pobraniem

Zwrot towaru / odstąpienie od umowy
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta, obowiązującą
od dnia 25 grudnia 2014r Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na
odległość bez konieczności podawania przyczyny. Czas na poinformowanie
Sprzedającego o zamiarze odstąpienia od umowy wynosi 14 dni kalendarzowych
liczonych od momentu odbioru / nabycia towaru. W tym czasie Kupujący jest
zobowiązany przesłać na adres e-mail Sprzedającego ( info@akumtest.pl ) lub
drogą listowną lub wraz z towarem oświadczenie o odstąpieniu od umowy
Informacje dotyczące zwrotu towaru oraz formularz o odstąpieniu od umowy
są dostępne w formie do druku pod poniższym odnośnikiem


POBIERZ FORMULARZ O ODSTĄPIENIU OD UMOWY KUPNA / SPRZEDAŻY

Ważne !
Przesyłka z zwracanym towarem powinna zawierać na opakowaniu wyraźny napis "ZWROT"
Nie podejmujemy przesyłek wysłanych do nas w formie za pobraniem